در حال انتقال به آدرس درخواستی

وزیر نفت عربستان در مصاحبه با رویترز: تولید نفت عربستان به 10.67میلیون بشکه رسید/افزایش عرضه عامل...