در حال انتقال به آدرس درخواستی

فارس گزارش می‌دهد امضای اوباما پای نقض برجام؛ آمریکا «لغو تحریم‌ها» را دور زد