در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - پیشنهاد مشترک دوشرکت آلمانی و ژاپنی برای سرمایه گذاری 4میلیارد دلاری در ایران