در حال انتقال به آدرس درخواستی

خط اعتباری هفت میلیارد دلاری روسیه و ایران بزودی گشایش می یابد