در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری فارس - رئیس مؤسسه مطالعات خاورمیانه مسکو: تقابل مستقیم تهران و ریاض منجر به فروپاشی...