در حال انتقال به آدرس درخواستی

اینتر فکس گزارش داد محبوبیت پوتین در روسیه به 84 درصد رسید/حمایت 60درصدی از عمکرد دولت