در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایسنا - قراردادهای جدید نفتی 30 میلیارد دلار سرمایه جذب می‌کند