در حال انتقال به آدرس درخواستی

دیدار نوروزی با مدیران دولتی/ روحانی: تمرکز دولت در سال 95 شتاب در روند اجرای اقتصاد مقاومتی است