در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - رئیس کانون بانک های خصوصی: کاهش نرخ سود سپرده ها اجتناب ناپذیر است