در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - ژاپنی ها 10 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری می کنند