در حال انتقال به آدرس درخواستی

تداوم نزول تورم در سال 94/ روایت تازه مرکز آمار از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی