در حال انتقال به آدرس درخواستی

Fars News Agency : خرید 800 دستگاه آمبولانس بنز از آلمان/ عقد قرارداد ساخت 800 دستگاه آمبولانس با...