در حال انتقال به آدرس درخواستی

احمدی‌نژاد ساده‌زیست‌ است اما عقل خیلی مهم‌تر از ساده‌زیستی است | خبرگزاری یکنا