در حال انتقال به آدرس درخواستی

عملکرد بورس در آخرین روز معاملاتی هفته چگونه خواهد بود؟