در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایسنا - اوپک سیاست کاهش ندادن تولید را تغییر نمی‌دهد