در حال انتقال به آدرس درخواستی

روایت بلومبرگ از اظهارات ظریف به جبیر؛ اتباع سعودی عامل حملات یازده سپتامبر بودند