در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - معاون وزیر: 10هزار واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل امسال احیا می شود