در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری فارس - سفیر سابق آمریکا در سوریه به حرف آمد رابرت فورد: ترکیه و عربستان دنبال...