در حال انتقال به آدرس درخواستی

جهانگیری: روحانی برنامه‌های ملی اجرایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را تقدیم رهبر انقلاب کرد