در حال انتقال به آدرس درخواستی

روحانی در جمع مردم سمنان: زنجیرهای تحریم‌ را گسسته‌ایم/ مردم شاهد گشایش‌های بسیار پس از اجرای برجام...