در حال انتقال به آدرس درخواستی

هاشمی رفسنجانی: بلایی که دولت قبل بر سر کشور آورد از خسارات جنگ‌بدتر و عمیق‌تر بود