در حال انتقال به آدرس درخواستی

توتال و میتسویی به صنعت پتروشیمی ایران نزدیک شدند - ایسنا