در حال انتقال به آدرس درخواستی

ظریف: به نفع ایران و عربستان نیست که همدیگر را از دست بدهند