در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری بین المللی تسنیم - 43.3 درصد حمل و نقل دریایی کشور از بنادر استان بوشهر انجام می‌شود