در حال انتقال به آدرس درخواستی

فارس گزارش می‌دهد واکنش سرد بازار به وام 25 میلیون تومانی خودرو/ همراهی رکود فصلی با افت خرید در...