در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - شرکت میتسوبیشی ژاپن: برای همکاری در صنعت پتروشیمی ایران حد و مرزی نداریم