در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - توافق با ایرباس برای خرید 114 فروند هواپیما