در حال انتقال به آدرس درخواستی

محمد هاشمی رفسنجانی در گفت‌وگو با فارس:‌ نمی‌توان در حادثه کشتار حاجیان در منا دولت عربستان را مقصر...