در حال انتقال به آدرس درخواستی

اگر برجام نبود،صادرات نفت صفر می شد/علاقه مندی یک شرکت آمریکایی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران