در حال انتقال به آدرس درخواستی

فوری/ اوباما و اتحادیه اروپا بیانیه برداشتن تحریم های ایران را صادر کردند