در حال انتقال به آدرس درخواستی

کسانی که 22 میلیارد دلار پول مملکت را در دوبی و استانبول با قیمت پایین به خارجی‌ها فروختند، باید...