در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری فارس - افتتاح حساب بانک ملت برای دریافت طلب 1.2 میلیارد یورویی ایران از «شل»