در حال انتقال به آدرس درخواستی

فرانس پرس/ اتحادیه اروپا رسما تحریم ها علیه ایران را یکشنبه لغو می کند