در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری فرانسه: اتحادیه اروپا روز یکشنبه پاپان تحریمهای ایران را اعلام می کند