در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - فازهای 15و16 پارس جنوبی این هفته با حضور رئیس جمهوری افتتاح می شوند