در حال انتقال به آدرس درخواستی

روسیه و ایران قرداد اس-300 را امضا کردند