در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - اوباما لایحه ضد ایرانی جلوگیری از اجرای برجام را وتو می کند