در حال انتقال به آدرس درخواستی

رویدادی شگفت در بورس ایران با جهش 106 درصدی قیمت/ توضیح مقام مسئول