در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - تولید هر بشکه نفت کمتر از 10 دلار هزینه دارد/ضرورت تعیین قیمت مناسب نفت در بودجه