در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - بانک مرکزی اسامی 9 بانک رفع تحریم شده از سوئیفت را اعلام کرد