در حال انتقال به آدرس درخواستی

مذاکرات فیات با ایران خودرو بسیار جدی است/ قراردادهای اولیه نهایی می شوند