در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایسنا - رایزنی‌ توقف تولید باید تا اول مارس به نتیجه برسد/ نفت 50 دلاری برای همه مناسب است