در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری تسنیم - عربستان پیوستن به فریز نفتی را منوط به مشارکت ایران کرد