در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایران خودرو و سایپا500 میلیاردتومان از بدهی‌ 2 هزار میلیاردی را پرداخت کردند