در حال انتقال به آدرس درخواستی

اطلاعات9 ماهه پالایشگاهی که معاون وزیرنفت پیش بینی مثبتی از آن دارد/ توقف نماد