در حال انتقال به آدرس درخواستی

الف - العبادی: ترکیه فقط 24 ساعت مهلت دارد/ آنکارا: از عراق خارج نمی‌شویم