در حال انتقال به آدرس درخواستی

قیمت هر بشکه نفت خام به 35 دلار رسید