در حال انتقال به آدرس درخواستی

با درخواست اوباما برای دیدار با حسن روحانی موافقت شد - اقتصادبان