در حال انتقال به آدرس درخواستی

اگر عین قانون مصوب کنگره رفتار شود، حتما نقض برجام خواهد بود / تبادل ده‌ها ایمیل و تماس تلفنی با کری...