در حال انتقال به آدرس درخواستی

سومین اجلاس وزرای حمل‌و‌نقل کشورهای ساحلی دریای خزر آغاز شد